Üniversitemiz Öğretim Üyesinden Yeni Kitap

Üniversitemiz Pertek Sakine Genç Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Bayram Kırmızıgül’ün yazarlığını yaptığı “Post Truth Çağda Algı ve Algı Yönetimi Turizm Destinasyonlarında Algı Oluşturma” adlı kitabı yayımlandı.

Kitapta, post-truth terimi ile ifade edilen içinde bulunduğumuz dönemde, yoğun enformasyon ve dezenformasyon arasında kafası karışık kitlelerin, nesnel gerçeklere ulaşmak yerine algılarıyla hareket etmeyi daha fazla tercih ettiği tespitinden hareketle; algılama kavramı ve algı oluşum süreçleri, algı yönetimi süreç ve teknikleri hakkında kapsamlı bir içerik sunulmaktadır. Turizm destinasyonlarını tanıtmak ve rekabetçi gücünü artırabilmek adına, destinasyon algılarını şekillendiren kimlik, imaj ve itibar oluşturma modelleri bir bütünlük içerisinde verilmektedir. Turizm hareketlerinin dünyada ve Türkiye’de ifade ettiği ekonomik büyüklük ve Türkiye’nin bu alandaki rekabetçi pozisyonuna ilişkin verilerin de paylaşıldığı eserde, en fazla turist çeken İstanbul ilinde yapılan bir araştırma ile kitabın konseptine uygun yeni bulgular ortaya koyularak, yöneticilere yönelik öneriler sunulmuştur.

Çalışmalarından dolayı öğretim üyemizi tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz.