Üniversitemiz Öğretim Elemanından Yeni Kitap

Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim elemanı Araş. Gör. İlyas KAYAOKAY’ın “Şeyhülharem, Mütefekkir ve Şair Giritli Ahmet Muhtâr Hayatı Sanatı ve Manzum Eserleri: İstimdâd, İntibâh-ı Kalb, Mecâl-i Fikret (İnceleme-Metin-Tıpkıbasım)” adlı kitabı yayımlandı.

1848-1910 yılları arasında yaşamış olan Ahmet Muhtar’ın hayatının anlatıldığı eserde, 46 yıllık memuriyet hayatında aldığı başarılara, eserlerine ve başta İbnü’l-Arabî olmak üzere büyük İslâm âlimlerinin eserlerinden yaptığı tercümelere dikkat çekilmiştir. Ahmet Muhtar, Sultan II. Abdulhamid’in değer verdiği şahsiyetlerden birisi olmakla birlikte Sultan tarafından çeşitli mimari yapıların tarih manzumelerini yazmakla da görevlendirilmiştir. İstanbul’da bulunan meşhur Alman Çeşmesi, Emekli Sandığı Binası gibi birçok yapının üzerindeki şiirlerin sahibidir. Kitapta, şairin daha önce yayımlanmamış kaside nazım şekliyle düzenlenen 220 beyitlik İstimdâd, 108 beyitlik İntibâh-i Kalb ve 170 beyitlik Mecâl-i Fikret adlı üç manzum eseri tüm yönleriyle incelenerek ilgililere sunulmuştur.

Çalışmalarından dolayı öğretim elemanımızı tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz.

Munzur Üniversitesi Rektörlüğü