Üniversitemiz İle Tunceli Dersim Anadolu Lisesi Arasına “Eğitimde İş Birliği Protokolü” İmzalandı

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Sayın Ubeyde İPEK ve Tunceli Dersim Anadolu Lisesi Okulu Müdürü Sayın Bülent ATEŞ’in katılımları ile “Eğitimde İş Birliği Protokolü” imzalandı.

Protokol, Dersim Anadolu Lisesi öğrencilerinin eğitim, bilim, sanat, spor ve kültürel alanlarda akademik başarılarının artırılması için kullanılan öğretim, yöntem ve projelerin uygulanmasında Üniversitemizin akademik ve fiziki alt yapısından azami derecede istifade etmelerini amaçlıyor.

İmzalanan protokol kapsamında Dersim Anadolu Lisesi öğrencilerinin belirli bir program dahilinde kampüs alanı ve kütüphanelerden yararlanmalarına, belirlenmiş derslere katılabilmelerine, öğretim elemanlarımız ile irtibata geçebilmelerine ve ihtiyaç duyulan alanlarda toplantılar veya hizmet içi eğitimler düzenlenmesine imkan tanınacaktır. Ayrıca Üniversitemizin ilgili bölümlerinde eğitim alan ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri veya öğretim elemanlarımız tarafından Dersim Anadolu Lisesi’nde uygulanacak bilimsel çalışmalara katılım da sağlanacaktır.

Munzur Üniversitesi Rektörlüğü