Üniversitemiz Öğretim Elemanından Yeni Kitap

Üniversitemiz Pertek Sakine Genç Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Pınar COŞKUN’un “Elektronik Ticaret Sitelerinin Nöro Tasarımı: Eeg ve Eye-Trackıng Uygulaması" adlı kitabı yayımlandı.

Kitapta, insan zihnindeki kara kutuyu açmak ve anlamak olarak tanımlanan “nöropazarlama” kavramı irdelenmiştir. Nöropazarlama yöntemleri kullanılarak işletme web sitelerinin hedef kitleye ulaşma, etkinlik sağlama, tüketicilerin daha çok satın alma güdülerini harekete geçirme gibi özelliklere sahip olup olmadıkları belirlenmeye çalışılmıştır. Bulgular doğrultusunda işletmelerin web sitelerinin hazırlanmasında daha etkin yöntemler kullanmalarına yönelik öneriler sunulmuştur.

Çalışmalarından dolayı öğretim elemanımızı tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz.

Munzur Üniversitesi Rektörlüğü