Kamuoyuna Duyuru

Munzur Üniversitesi olarak, hem eğitim-öğretim hem de 11.Kalkınma Planı ve 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi gibi ülkemizin ulusal strateji dökümanlarına uygun şekilde belirlemiş olduğumuz gelecek projeksiyonumuz çerçevesinde, YÖK Anadolu Projesi kapsamında kıdemli üniversiteler ile eşleştirilmesini planladığımız lisans düzeyindeki ‘Beslenme ve Diyetetik’ ve ‘Psikoloji’ Bölümlerimiz ile lisanüstü seviyedeki ‘Stratejik Hammaddeler ve İleri Teknoloji Uygulamaları’ Programımız (Jeoloji Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ve Metalurji ve Malzeme Mühendisliği), Üniversite Senatosu’nun 05.11.2020 tarihinde almış olduğu karar ile YÖK’e sunulmuştur. Bu kapsamda, lisans seviyesindeki ‘Beslenme ve Diyetetik’ ve ‘Psikoloji’ Bölümlerimiz Hacettepe Üniversitesi ‘Beslenme ve Diyetetik’ ve ‘Psikoloji’ Bölümleri ile, lisansüstü seviyedeki ‘Stratejik Hammaddeler ve İleri Teknoloji Uygulamaları’ Programımız ise İstanbul Teknik Üniversitesi’nde bulunan Jeoloji Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ve Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Lisansüstü Programları ile eşleştirilmiştir. Buradaki ‘Stratejik Hammaddeler ve İleri Teknoloji Uygulamaları’ Programımız, İTܒdeki eşleştirildiğimiz programları kapsayan multidisipliner bir program olup, yurt dışı örnekleri dikkate alınarak Türkiye’de ilk defa YÖK’ün onayı ile Munzur Üniversitesi bünyesinde geliştirilmiştir. Bu çerçevede, İTܒde bulunan ilgili programlardaki kıdemli hocalarımız, Üniversitesimizde lisansüstü seviyede dersler verebilecek ve ortak Ar-Ge faaliyetleri yürütülebilecektir.

Türkiye ve Avrupa Birliği mali iş birliği ile T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen ‘Türkiye'nin Nadir Toprak Elementleri Araştırma ve Yenilik Kapasitesinin Geliştirilmesi’ başlıklı ve toplam bütçesi 14 milyon Avro olan projemiz, Türkiye ve AB ortaklığında desteklenen ikinci en büyük Ar-Ge projesi olma niteliğini taşımaktadır. Ulusal çaptaki bu projemiz kapsamında, yine YÖK’ün onayı ile Türkiye’de yükseköğretim kurumlarımız içerisinde ilk defa Munzur Üniversitesi bünyesinde kurulmuş olan ‘Nadir Toprak Elementleri Uygulama ve Araştırma Merkezi’, almış olduğu yatırım desteği ile ulusal çapta en yüksek kurumsal ve akademik kapasiteye sahip araştırma merkezlerinden biri haline gelmektedir. Burada yürütülen Ar-Ge faaliyetlerinde görev alan öğrencilerimiz, lisansüstü seviyedeki eğitimlerini, YÖK Anadolu Projesi kapsamında İTܒdeki ilgili programlar ile eşleştirilen ‘Stratejik Hammaddeler ve İleri Teknoloji Uygulamaları’ Programımız bünyesinde almaktadır.

Burada açık bir şekilde görüldüğü üzere, henüz genç bir Üniversite olmamıza rağmen, Munzur Üniversitesi ulusal çapta vizyoner bir yaklaşımla ilklerin gerçekleştirildiği bir üniversite olarak dikkat çekmektedir. Bu doğrultuda, yürütmekte olduğumuz eğitim-öğretim ve Ar-Ge faaliyetleri ile ulusal strateji hedeflerimize hizmet etmeyi sürdürecek; ilimiz, bölgemiz ve ülkemizin gurur kaynağı olan bir üniversite olarak YÖK’ün destekleri ile güçlenmeye devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Munzur Üniversitesi Rektörlüğü