YÖK'ten Doktora Programımıza Onay

Stratejik Hammaddeler ve İleri Teknoloji Uygulamaları Doktora Programına YÖK tarafından onay verildi.

Yurt dışı örnekleri referans alınarak Yükseköğretim kurumları içerisinde ilk defa Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde YÖK’ün onayı ile kurulmuş olan ‘Stratejik Hammaddeler ve İleri Teknoloji Uygulamaları’ Tezli Yüksek Lisans Programımızın, Doktora Programına da YÖK tarafından onay verilmiştir. Stratejik Hammaddelerin jeolojik kaynaklarının karakterizasyonu ve bu kaynaklardan çevre dostu yöntemler ile temini, elektronik atıklardan geri kazanımı, yüksek katma değerli ürünlerin geliştirilmesi, çevresel etki ve biyouyumluluk araştırmaları gibi geniş bir çerçevede ve multidisipliner yaklaşımla eğitim-öğretim ve Ar-Ge faaliyetlerinin yürütüldüğü Anabilim Dalımız 2019-2020 yılı güz döneminde öğrenci alımına başlamasına rağmen, kısa süre içerisinde ulusal çapta yüksek talep görerek faaliyetlerine devam etmektedir. YÖK tarafından onayı verilen Doktora Programımız da bu çerçevede eğitim-öğretim faaliyetlerini bir üst seviyeye taşıyarak, Ülkemizin ulusal strateji dokümanlarında belirtilen hedeflere hizmet etmeye devam edecek ve ihtiyaç duyulan insan kaynağının yetiştirilmesi noktasında kritik bir rol üstlenecektir.

Üniversitemiz bünyesinde bulunan ve aldığı yüksek yatırım desteği ile Ülkemizdeki yüksek kapasiteli sayılı araştırma merkezleri içerisinde yer alacak Nadir Toprak Elementleri Uygulama ve Araştırma Merkezimiz ile koordineli ve senkronize şekilde yürütülen Ar-Ge faaliyetlerinde görev alan öğrencilerimiz, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini kesintisiz şekilde ‘Stratejik Hammaddeler ve İleri Teknoloji Uygulamaları’ Programımızda sürdürebilecektir. Munzur Üniversitesi olarak, ulusal strateji dokümanlarımızla uyumlu şekilde belirlediğimiz eğitim-öğretim ve Ar-Ge faaliyetlerimizi, vizyoner bir yaklaşımla daha ileri seviyelere taşımayı sürdürecek ve önümüzdeki süreçte de ilkleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz.

YÖK’ün onayı ile yükseköğretim kurumlarımız içerisinde ilk defa Üniversitemiz bünyesinde açılan ve 2021-2022 eğitim-öğretim yılında öğrenci alımına başlayacak ‘Stratejik Hammaddeler ve İleri Teknoloji Uygulamaları’ Doktora Programımızın ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz.

Munzur Üniversitesi Rektörlüğü