Munzur ve Pülümür Vadileri’nin "Kesin Korunacak Hassas Alan" İlan Edilmesi İçin "Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi" Başlatıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat KURUM ve Tunceli Valisi Sayın Mehmet Ali ÖZKAN’ın önderliğinde Munzur ve Pülümür Vadilerinin doğal sit açısından değerlendirilerek “kesin korunacak hassas alan” ilan edilmesi ile ilgili olarak alanı tehdit eden faktörlerin kontrol altına alınabilmesi ve söz konusu alanların korunarak gelecek nesillere aktarılabilmesi açısından, bilimsel kriterler ışığında alanın biyo-ekolojik, jeolojik, hidrojeolojik ve jeomorfolojik değerlerinin belirlenmesi amacıyla söz konusu alanlarda dört mevsimi kapsayan ve “Doğal Sit Alanlarının Değerlendirilmesine İlişkin Teknik Esaslar” çerçevesinde “Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi” yapılacaktır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü), Üniversitemiz ve farklı birimlerin de dahil olduğu ekolojik değerlendirme çalışması alanında uzman ekip (Ekolog, Botanik uzmanı, Ornitolog, Zoolog, Hidrojeolog, Hidrobiyolog, Jeomorfolog, Herpetelog, Omurgasız uzmanı, Peyzaj mimarı, Harita mühendisi, Cbs uzmanı) tarafından saha çalışmalarına başlanmış olup hazırlanan rapor en kısa sürede bakanlığımıza iletilecektir. Oluşturulan uzman ekipte üniversitemiz akademik personellerinden botanik uzmanı Doç. Dr. Uğur ÇAKILCIOĞLU, Doç. Dr. Ebru YÜCE BABACAN ve Jeomorfolog Doç. Dr. Zeynel ÇILĞIN’da yer almaktadır.