Üniversitemiz Nadir Toprak Elementleri Uygulama ve Araştırma Merkezi İkili İş Birlikleri Ağını Geliştiriyor

Üniversitemiz Nadir Toprak Elementleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (MUNTEAM) ulusal çapta iş birlikleri geliştirebileceği kamu kurum-kuruluşları ve özel sektör temsilcileri ile bir araya gelmeye devam ediyor. Bu amaçla Sanayi Genel Müdürlüğü, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği ve Dış Ilişkiler Genel Müdürlüğü, Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü, TÜBİTAK TÜSSİDE, SAHA İstanbul, OYAK Erdemir Çelik, MC 365 Rafineri A.Ş. gibi kamu kurum-kuruluşları ve özel sektör temsilcileri ile çeşitli toplantılar düzenlenmiş ve karşılıklı iş birliği geliştirilmesi yönünde fikir alışverişleri yapılmıştır. Düzenlenen toplantılarda yüksek katma değerli kritik ürünlerde kullanılmak zorunda olunan ve uluslararası tedarik riski bulunan Nadir Toprak Elementlerinin yerli imkanlarla jeolojik kaynaklar ve elektronik atıklardan temini ile stratejik öneme sahip ürünlerin yurtdışına bağımlı olmadan yerli imkanlarla geliştirilmesi yönünde yapılacak olan Ar-Ge faaliyetleri noktasında ortak çalışma imkanları değerlendirilmiştir. Ayrıca, Ülkemizdeki NTE ekosisteminin paydaşları konumunda bulunan kamu ve özel sektör bileşenlerinin Araştıma Merkezimizden beklentileri ve bizlerin bu ekosisteme sağlayacağı hizmet ve imkanlar kapsamlı şekilde ele alınmıştır. Karşılıklı iş birliği protokollerinin de imzalanması gibi adımların atıldığı bu süreçte, Üniversitemiz ve Araştırma Merkezimiz Ülkemizin 11. Kalkınma Planı ve 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi gibi ulusal strateji dökümanlarındaki hedeflere katkı sunmaya devam etmektedir. Gün geçtikçe ulusal ve uluslararası alanda tanınırlık seviyesinin artması ile dikkat çeken Araştırma Merkezimiz önümüzdeki süreçte Ülkemiz ve yakın coğrafyamızdaki yüksek kapasiteli Ar-Ge Merkezlerinden biri haline gelecek ve ulusal-uluslararası düzeyde hizmet verecektir.