Üniversitemiz ve SAHA İstanbul Arasında İkili İşbirliği Protokolü İmzalandı

Türkiye’nin en büyük ve üyesi olduğu Avrupa Havacılık Kümeleri Birliğinin büyük kümelerinden biri olan ve Savunma, Havacılık ve Uzay sektörlerinde faaliyet gösteren SAHA İstanbul ile Üniversitemiz arasında eğitim-öğretim ve Ar-Ge konularında işbirliği protokolü imzalanmıştır. Ortak eğitim, araştırma-geliştirme, karşılıklı akademik ve fiziki altyapıların müşterek kullandırılması, müştereken planlanıp uygulanan ya da iştirak edilen akademik etkinlikler, iş ve ilişki geliştirme gibi pek çok başlık altında işbirliği yapılması kararı alınmıştır. Oldukça geniş bir yelpazede birlikte çalışma imkanı sağlayacak bu protokol ile bazı önemli işbirlikleri olarak;

Üniversitemiz bünyesinde yürütülen özellikle yüksek lisans ve doktora tezleri sanayinin ihtiyaçları noktasında önceliklendirilecek ve ihtiyaç sahibi firmalarca bu tez çalışmaları desteklenecektir.

Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayimizin ihtiyaç duyduğu ve fakat henüz milli imkanlarla üretmediğimiz mevcut ya da konsept teknolojilerin geliştirilmesi için bu konuda çalışmak isteyen SAHA İstanbul firmalarının birikimleri, üretim tecrübeleri, proses yetenekleri ve Üniversitemizin alt yapısı (akademisyen, teknik altyapı, laboratuvar, bilişim altyapısı, akademik kaynaklara erişim yeteneği) birlikte kullanılacaktır.

SAHA İstanbul firmalarının ihtiyaç duydukları, taleplerini karşılayacak, sürdürülebilir fikirlerin SAHA İstanbul ve Üniversitemiz paydaşlığında ulusal veya uluslararası bir proje haline getirilmesi ve bu kapsamda oluşturulan projelerin hayata geçirilmesi sağlanacaktır.

SAHA İstanbul'un ihtiyaç duyduğu sertifikasyon eğitimi ihtiyacının belirlenmesi ve bu eğitim ihtiyacının Üniversitemiz ile işbirliği yapılarak karşılanması sağlanacaktır.

SAHA İstanbul firmaları tarafından Üniversitemiz bünyesinde lisans, lisansüstü ve doktora çalışması yapan üniversite öğrencilerine staj, proje çalışmaları, endüstriyel üretim ve işletme konularında imkân sağlanarak oluşturulacak sinerji ile işletme körlüğüne girmeden sarkaç etkisi modelini hayata geçirecek işbirliği modeli oluşturulacaktır.

Üniversitemiz bünyesinde yapılan akademik tabanlı çalışmalar sonucu ortaya çıkan teknoloji ve ürünlerin modellenmesi, endüstriyel hayata geçmesi için koordinasyon birimlerince yapılacak çalışmalarla proje sahipleri ile birlikte ihtiyaç duyan firmalara sunumu, gerekiyorsa fayda-maliyet analizi ile teknoloji transferinin alt yapısının (hukuki, mali, teknik) oluşturulması işlemleri yapılacaktır.

Üniversitemiz tarafından oluşturulacak olan koordinasyon birimlerince SAHA İstanbul firmaları ile sınırlı kalmamak üzere, karşılaşılan mekanik, termodinamik, aerodinamik, kimyasal ve biyolojik teknoloji konularında ihtiyaç duyulan sorunların çözümü için konusunda uzman akademisyenlerden oluşan ekipler oluşturularak sanayiye destek verilmesi ve mevcut veya oluşabilecek sorunların giderilmesi sağlanacaktır.

Üniversitemiz tarafından hazırlanan stajyer anket formu Aralık ayı başında SAHA İstanbul’a verilecek, SAHA İstanbul tarafından üye firmalarına doldurtulan formlar her yıl 15 Ocak tarihine kadar Üniversitemize bildirilecek, Üniversitemiz tarafından öğrencilerin firmalara yönlendirilmeleri ve staj işlemlerinde destek sağlanacaktır.

SAHA İstanbul, Üniversitemiz bünyesinde yürütülen projelerin sanayi ve kamuya entegresi konusunda görev alacaktır. Üniversitemizde yürütülen projelerin ticarileştirilmesi konusu Kamu, Üniversitemiz ve SAHA İstanbul firmalarını bir araya getirecektir. SAHA İstanbul firmalarının ihtiyaç duyduğu doktora derecesine sahip öğretim görevlerinin firmalara danışmanlık sağlaması desteklenecektir.