Üniversitemizde “Genç Ofis” Açılıyor

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Sayın Ubeyde İPEK ve Tunceli Gençlik ve Spor İl Müdürü Sayın Abdulselam ER’in imzaladığı “Gençlik Ofisi Kültür, Spor, Sanat Eğitim İşbirliği Protokolü” ile Üniversitemizde “Genç Ofis” açılıyor.

12 Temmuz 2021 Pazartesi günü Üniversitemiz ile Tunceli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokolün beş yıl geçerliliği bulunuyor. Gençlik Ofisi Kültür, Spor, Sanat Eğitim İşbirliği Protokolü, öğrenciler ile Üniversite akademik ve idari personelinin eğitsel, kültürel, gönüllülük ve sportif faaliyetlerinin geliştirilmesi; bağımlılıkla mücadele, sosyal sorumluluk ve gönüllülük algılarının güçlendirilmesi, gençlerin yükseköğrenimleri sürecinde almış oldukları eğitimle birlikte kişisel gelişimlerine katkı sağlanarak işbirliğinin arttırılması ve desteklenmesi için Üniversitemiz Aktuluk Yerleşkesinde Genç Ofis açılmasını amaçlıyor.

İmzalanan protokol ile gönüllülük başta olmak üzere proje ve faaliyetlerin etkinliğinin artırılması, Üniversite öğrenci topluluklarının kurumsal kapasitelerinin artırılarak eğitim taleplerinin karşılanması, “Gönüllülük Çalışmaları” dersi uygulamalarının Gençlik Merkezleri ve Gençlik Ofisleri aracılığıyla yapılması, engelli öğrencilere yönelik eğitsel, sosyal, kültürel, gönüllülük,  sportif faaliyet ve projelerinin desteklenmesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Genç Gönüllüler Platformu’nun üniversite öğrenci toplulukları tarafından aktif kullanılması ve ihtiyaç duyulan kamusal hizmetlerin gönüllü insan kaynağı ile iş birliği içerisinde karşılanması gibi birçok faaliyetin hayata geçirilmesine imkan sağlanacaktır.