Üniversitemiz Öğretim Elemanından Yeni Kitap

Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Elemanı Araş. Gör. İlyas KAYAOKAY’ın “Yeni Bir Nüsha Işığında Eski Anadolu Türkçesi Devri Manzum Hz. Ali Cenk-nâmeleri: Beypazarılı Ma‘âzoğlu Hasan- Selâsil Kalesi Cengi- Cenâdil Kalesi Cengi, Nakîboğlu Taceddin- Aden Kalesi Cengi, Şeyyâd İsâ- Salsâl-nâme (İnceleme- Edisyon Kritik-Tıpkıbasım)” isimli kitabı yayımlandı.

Hz. Ali cenk-nâmeleri hakkında genel bir değerlendirmenin bulunduğu eserde, Beypazarılı Ma‘âzoğlu Hasan hakkında bilgi verilerek Selâsil Kalesi Cengi, mezkûr şairin Cenâdil Kalesi Cengi şekil ve muhteva yönünden tahlil edilmiştir. Nakîboğlu Taceddin ve Şeyyâd İsâ hakkında da bilgi içeren kitapta Aden Kalesi Cengi, Salsâl-nâme adlı eserlerin şekil ve muhteva özellikleri tahlil edilerek Selâsil Kalesi, Cenâdil Kalesi, Aden Kalesi ve Salsâl-nâme cenklerinin Millet Yazma Eser Kütüphanesi Ali Emiri Efendi bölümü ile Koyunoğlu Müzesi’nde yeni bulunan bir mecmuadaki tam nüshasına dayalı edisyon kritiğine yer verilmiştir.

Çalışmalarından dolayı öğretim elemanımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Munzur Üniversitesi Rektörlüğü

Kitap kapak fotoğrafı