Öğretim Üyemizden Yeni TÜBİTAK Projesi

Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Taylan Sançar’ın yürütücülüğünü yaptığı “Bitlis-Zagros Dağ Kuşağının Kuzey Kesiminin (GD Türkiye) Kuvaterner Deformasyon Hızlarının ve Tektonik Jeomorfolojik Özelliklerinin Araştırılması” başlıklı 1001 projesi TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer görülmüştür.

Yaklaşık 720 bin TL bütçesi bulunan proje kapsamında Bitlis-Zagros dağ kuşağının kuzey kesimi olarak bilinen Güneydoğu Toroslar’ın senelik yükselim ve yanal hareket hızlarının hesaplanması hedefleniyor. Ayrıca projeden elde edilen veriler Doğu Anadolu Bölgesi içerisinde yer alan fay hatlarının daha iyi anlaşılmasına olanak sağlayacak.

Öğretim üyemizi tebrik ediyor; başarılarının devamını diliyoruz.

Munzur Üniversitesi Rektörlüğü