Üniversitemiz Nadir Toprak Elementleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Tecrübe Paylaşımı Etkinliğine Katıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen projeler arasında tecrübe paylaşımını sağlamak, ağ oluşturmak ve olası sorunlara çözüm bulmak amacıyla Proje Yönetimi Bölümü inisiyatifinde hazırlanan “RSP Tecrübe Paylaşımı Etkinlikleri”nin ilki 26-27 Ekim 2021 tarihlerinde Kahramanmaraş’ta düzenlendi. Programın ilk gününde, Avrupa Birliği Mali Programlar Dairesi Başkanı Sayın Ahmet Alperen Sağkaya’nın açılış konuşmasının ardından proje temsilcileri tarafından projelerin tanıtım sunumları gerçekleştirildi. Üniversitemizin ortağı olarak yer aldığı “Türkiye'nin Nadir Toprak Elementleri Araştırma ve Yenilik Kapasitesinin Geliştirilmesi” projesinin sunumu Nadir Toprak Elementleri Uygulama ve Araştırma Merkezimiz (MUNTEAM)’de görevli öğretim üyemiz Doç. Dr. Okay Çimen tarafından gerçekleştirildi. Tanıtım sunumlarını takiben, Rekabetçi Sektörler Programı’nda görev alan birim koordinatörleri ve uzmanlar koordinasyonunda düzenlenen bir panel eşliğinde dosya hazırlık süreci aşamaları, ihalelerde karşılaşılan örnek durumlar, pazar araştırması, teknik şartname hazırlığı, projelerde görev alacak uzman kriterleri ve iş tanımlarını içeren ihale dosyalarının hazırlanması konularında fikir alışverişinde bulunuldu. Bu bölümde ise yine MUNTEAM bünyesinde görev yapan öğretim üyemiz Dr. Öğr. Üyesi Yakup Say tarafından ihale dosya hazırlık sürecindeki aşamalar ve edinilen tecrübeler katılımcılar ile paylaşıldı. Programın ikinci gününde ise uygulama sürecinin finansal yönetim süreçleri, saha ziyaretleri, görünürlük, izleme süreçleri ve sürdürülebilirlik konuları ele alındı. Yoğun bir program eşliğinde düzenlenen iki günlük etkinlik katılımcıların bilgi ve tecrübe paylaşımlarının ardından son buldu.