Üniversitemiz Öğretim Üyesinden Yeni Kitap

Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aziz Altı’nın “Kayseri’de Eğitim Tarihi Araştırmaları” isimli kitabı yayımlandı.

On beş bölümden oluşan eserde, Eskiçağlardan başlayarak Osmanlı Devleti'nin son dönemlerine kadar Kayseri'de bulunan eğitim kurumları ve bu kurumlardaki eğitim-öğretim faaliyetleri ele alınmıştır. Ayrıca kitapta Tarih Bölümü öğretim üyelerimizden Dr. Öğr. Üyesi Orhan Örs, Dr. Öğr. Üyesi Uysal Dıvrak ve Dr. Salih Başkutlu bölüm yazarları olarak katkı sunmuşlardır.

Çalışmalarından dolayı öğretim elemanlarımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Munzur Üniversitesi Rektörlüğü