Öğretim Üyemize Tübitak-1001 Proje Desteği

Üniversitemiz Öğretim Üyesi Doç. Dr. Okay Çimen’in yürütücü olarak görev alacağı “Orta Anadolu Kristalen Kompleksi'nin Kuzey Doğusunda Bulunan Nadir Toprak Elementlerce Zenginleşmiş Alkalen Komplekslerin Kökeni, Tektono-Magmatik Evrimi ve Ekonomik Potansiyeli” başlıklı proje, TÜBİTAK ARDEB 1001 Programı kapsamında desteklenmeye değer görüldü.

Üniversitemizin yürütücü kurum olduğu projede Dokuz Eylül Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nden araştırmacılar yer almaktadır. Misyon Farklılaşması odak alanımız olan ‘Stratejik Hammaddeler ve İleri Teknoloji Uygulamarı’ konusu ile doğrudan ilgili olan bu proje için öğretim üyemizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

 

Munzur Üniversitesi Rektörlüğü