Üniversitemiz Merkez Aktuluk Kampüsü'nde Yapımı Tamamlanan Yeni Etap Fakülte Binalarının Yerleşim Planı

Munzur Üniversitesi Aktuluk Kampüsünde yeni etap fakülte binalarının mevcut üniversite fakültelerine tahsisi ile ilgili olarak; konuya bilimsel bir çözüm üretmek adına Üniversitemiz öğretim üyeleri Doç. Dr. Muhammet Gül, Doç. Dr. Melih Yücesan ve Dr. Öğr. Üyesi Elifcan Göçmen Polat, atama probleminden faydalanarak, bir optimizasyon yazılımı ile çözülebilen matematiksel model geliştirmişlerdir.

Çalışmada, Munzur Üniversitesi mevcut akademik/idari personel sayısı, yeni etap binalardaki toplam ofis ve derslik kapasitesi, ihtiyaç duyulan ofis ve derslik sayısı gibi veriler kullanılmıştır. Modele ait oluşturulan farklı senaryo analizleri, Rektörümüz Prof. Dr. Ubeyde İpek’e arz edilerek, olurlu çözümün aşağıda sunulduğu şekliyle kabulüne karar verilmiştir.

Munzur Üniversitesi Rektörlüğü