Üniversitemiz Öğretim Üyesinden Yeni Kitap

Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Salih Başkutlu’nun “Osmanlı Devleti’nde Değirmencilik Endüstrisi ve Buhar Değirmenleri” adlı kitabı yayımlandı.

Eserde, Osmanlı Devleti’nde çoğalan kent nüfusunun kaliteli ve hijyenik un talebinin artmasıyla değirmencilik endüstrisinin kendini bu eksende dönüştürmeye başlaması ve sanayileşmenin getirdiği imkânların değirmencilik faaliyetlerine uyarlanmaya çalışılması konu ediliyor. Bunun neticesinde, ülkede kurulmaya çalışılan değirmencilik endüstrisini canlandırmak için liman kentleri ve diğer büyük kentlerde inşa edilen yüksek üretim kapasitesine sahip buhar değirmenlerini olumsuz yönde etkileyen teknolojik anlamdaki az gelişmişlik, verimli tarım alanlarına ve kömür alanlarına uzaklık gibi üretimi zorlaştıran faktörleri aşmak için işletmecilerin yaptıkları hamlelere yer verilmiştir. Çalışmada, geleneksel değirmenler ile buhar değirmenleri arasındaki rekabet, kurulan yeni tesislere halkın ve devletin çevre temizliği ve güvenlik açısından bakışı da irdelenmiştir.

Çalışmalarından dolayı öğretim elemanımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Munzur Üniversitesi Rektörlüğü