Tunceli Üniversitesi Rektörlüğü’nden Açıklama

Son günlerde Tunceli Üniversitesi’nde Alevilik-Bektaşilik Araştırmaları Enstitüsü kurulması ile ilgili olarak basında çeşitli haberlere rastlanmaktadır. Söz konusu Enstitü ile ilgili olarak üniversite senatosunda görüşme yapılmış, hazırlanan metnin bazı içeriklerinin değiştirilerek YÖK’e sunulması kabul edilmiştir. Kurulma gerekçesini içeren metin henüz YÖK’e intikal ettirilmemiş olup nihai olarak bugün son şekli verilmiştir. Bilindiği üzere YÖK tarafından başlatılan çalışmalarla üniversitelerin bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak şekilde varlıklarını sürdürmelerinin önemi vurgulanmaktadır. Kalkınmanın bir boyutu da kültürel-bilimsel kalkınmadır. Bu doğrultuda Tunceli Üniversitesi’nde Alevilik-Bektaşilik Araştırma Enstitüsü kurulması büyük önem taşımaktadır. Tunceli Üniversitesinin yeni bir Alevilik tanımlama ve bu doğrultuda çalışmalarını sürdürme gibi bir misyonu yoktur. Aleviliğin merkezi olan ilimizde üniversitemiz, Alevilik ile ilgili yapılacak bilimsel çalışmalara destek vermeye devam edecektir. Bu bağlamda henüz YÖK’e sunulmamış söz konusu enstitü ile ilgili kabul gören gerekçe metni kamuoyu ile paylaşılmıştır. (18.02.2016)