Üniversitemiz Öğretim Elemanından Yeni Kitap

Üniversitemiz İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim elemanı Arş. Gör. Dr. Engin Coşkun’un “Oyun İçi Reklamcılık ve Marka Farkındalığı” isimli kitabı yayımlandı.

Eserde, hayatımızla iç içe geçmiş oyunların, teknolojinin gelişmesiyle dijital ortamlara taşınması ve sosyal yaşantımızdaki varlığı, pandemi süreci ile birlikte ekonomik boyutu öne çıkan oyunların içinde yer alan reklamlar ile marka farkındalığı oluşturma süreçlerine yer verilmiştir. Değişen tüketici ve reklam ilişkisi bağlamında dijital reklamcılık kavramı, dijital reklam türleri, oyun içi reklamcılık kavramı ve türleri detaylı bir şekilde incelenmiştir.

Çalışmalarından dolayı öğretim elemanımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Munzur Üniversitesi Rektörlüğü