Üniversitemizde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi Verildi

Tunceli İli Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Toplantısında alınan karar doğrultusunda Üniversitemiz Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Tunceli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliği ile öğrencilerimize eğitimler verildi.

Karar kapsamında Üniversitemizde öğrenim gören öğrencilere, Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürümüz Dr. Öğr. Üyesi İlksen Orhan, Çocuk Gelişimcisi Sevil Demir, Psikolojik Danışmanlar Hatice Öztürk ve Sabri Demir, Sosyal Çalışmacılar Çiğdem Cengizhan ve Semra Yeşil tarafından “Evlilik Öncesi ve Aile Eğitimleri ile Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” konularında eğitim verildi. Önümüzdeki eğitim-öğretim dönemlerinde de devam edecek olan eğitimlerle, 2021-2025 yılları arasını kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı doğrultusunda kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi ve şiddete maruz kalan bireylerin neler yapması gerektiği konularında bilinçlendirilmesi hedeflenmektedir.