“Stratejik Hammaddeler ve İleri Teknoloji Uygulamaları Çalıştayı” Gerçekleştirildi

Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması Programı" kapsamında Munzur Üniversitesinde “Stratejik Hammaddeler ve İleri Teknoloji Uygulamaları” çalıştayı online olarak gerçekleştirildi. Çalıştayımız hammadde yataklarının tespitinden, yüksek teknoloji içeren ürünlerin yapı taşlarını oluşturan malzeme tasarımlarına kadar geniş bir alanı kapsamıştır.

Zoom platformu üzerinden gerçekleştirilen çalıştay programında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Sayın Şeref Kalaycı, MTA Genel Müdürü Sayın Vedat Yanık, ve Rektörümüz Prof. Dr. Sayın Ubeyde İpek açılış konuşmalarını yaptı. Türkiye’nin Kritik Hammaddeleri listesinin sunumunun ardından üç oturum şeklinde yapılan çalıştaya üniversitemiz akademik personelinin yanı sıra İstanbul Üniversitesi, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü ve Atatürk Üniversitesinden alanında uzman araştırmacılar sunumlarını gerçekleştirdi.

“Yer Bilimleri “oturumda NTE (Nadir Toprak Elementleri) açısından önemli olan maden yatakları, Kritik elementler açısından Türkiye Boksit yatakları, NTE yataklarının cevherleşme özellikleri, ülkemizdeki magmatik kökenli NTE yataklarının oluşumları ile ilgili sunumlar yapıldı. “Cevher Zenginleştirme ve Kimyasal Saflaştırma” oturumunda, Nadir toprak cevherlerinin zenginleştirilmesi, Molibden cevherinin çeşitli çözeltilerindeki çözünürlüğünün incelenmesi, Atık ürünlerden nadir toprak elementlerinin kazanımı, NTE minerallerinin susuz ortamlarda işlenmesi konularında sunumlar gerçekleşti. Son olarak “Malzeme” oturumda ise Titanyum metali ve uygulama alanları, kritik hammadde içeren yüksek entropili alaşımlar, NTE içeren bioglass yüzey kaplamalar, kritik hammadde olarak Ti esaslı köpükler ile ilgili çalışmalar paylaşıldı.

Üçüncü oturum sonrasında Üniversitemizin ihtisaslaşma alanı olan “Stratejik Hammaddeler ve İleri Teknoloji Uygulamaları” ile ilgili tanıtımının yapılmasıyla çalıştay programı sona erdi.