“TRB1 Bölgesindeki Dezavantajlı Kişilerin İşgücüne Sürdürülebilir Entegrasyonu Operasyonu” Toplantısı Gerçekleştirildi

TRB1 Bölgesinde Dezavantajlı Kişilerin İşgücüne Sürdürülebilir Entegrasyonu Operasyonu kapsamında Operasyon Yönlendirme Komitesi’nin ikinci toplantısı gerçekleştirildi.

Elazığ İpekyolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi'nde 21 Temmuz 2022 Perşembe günü gerçekleştirilen toplantıya Üniversitemizi temsilen Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Mustafa Dörücü ve Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürümüz Dr. Öğr. Üyesi İlksen Orhan katıldı. İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı kapsamında TRB1 bölgesindeki dezavantajlı kadın ve gençlerin profesyonel danışmanlık ve eğitim hizmeti almaları sağlanarak mesleki yeterliliklerinin ve istihdam fırsatlarının artırılması planlanmakta ve bu gruptaki kişilerin aktif iş gücüne kazandırılmaları hedeflenmektedir.