Üniversitemizde “Fırat Kalkınma Ajansı 2024-2028 Bölge Planı Çalıştayı” Gerçekleştirildi

Üniversitemiz ev sahipliğinde 2024-2028 yıllarını kapsayacak olan “Fırat Kalkınma Ajansı 2024-2028 Bölge Planı Çalıştayı” gerçekleştirildi.

Üniversitemiz Sosyal Yaşam Merkezi’nde 12 Ekim 2022 Çarşamba günü gerçekleştirilen çalıştay programına Rektörümüz Prof. Dr. Ubeyde İpek, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Nuran Cıkcıkoğlu Yıldırım, kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile akademik personellerimiz katıldı. Program, Prof. Dr. Ubeyde İpek ve Dr. Abdulvahap Yoğunlu’nun yaptığı açılış konuşmaları ile başladı.

Rektör İpek konuşmasında: “Fırat Kalkınma Ajansı, ilimiz ve bölgemizin üretim ve gelişim potansiyelinin ortaya çıkarılması noktasında bölgemizdeki en önemli kurumlardan biridir. Bölgemiz ve ilimiz için böylesine önemli bir kurumla iş birliği halinde olmak hem Üniversitemiz hem de bölgemiz açısından oldukça önemlidir. Fırat Kalkınma Ajansımızın TRB1 bölgesi içinde yer alan Tunceli’de başta dezavantajlı gruplar olmak üzere birçok alanda yürüttüğü proje faaliyetleri, ilimiz ve bölgemiz açısından vazgeçilmez öneme sahiptir.

Bu doğrultuda Munzur Üniversitesi olarak ilimizin ve bölgemizin sosyoekonomik gelişimine katkı sağlayacak her türlü proje ve çalışmayı desteklediğimizi; yürütülecek faaliyetlerin hayata geçirilmesi noktasında sahip olduğumuz tüm alt yapı imkânları ve personel desteği konusunda ajansımızla iş birliği içinde olacağımızı belirtmek isterim.” ifadelerine yer verdi.

Dr. Yoğunlu ise yaptığı konuşmada TRB1 Bölge Planı hazırlık süreci ile ilgili bilgi verdi. Çalıştay etkinlikleri ile öncelikle bölgemizdeki mevcut durumun ortaya çıkarıldığını; ikinci aşamada ise mevcut durumla birlikte bölgenin gelişim eksenlerinin, stratejilerinin, hedeflerinin, illerle ilgili veya bölgeler arası iş birliği gerektiren projelerin belirlenmeye çalışıldığını ifade etti. Bölge planı koordine edilirken bu planlamanın katılımcılıkla gerçekleştirilmesi gerektiğini ve fikirlerin bu plana yansımasını sağlamak için de çalıştay programları gerçekleştirildiğini söyledi. İleriki dönemlerde odak grubu çalışmaları yapılacağını da belirten Yoğunlu, planlar hiyerarşisine bakıldığında bölge planlarının ulusal kalkınma planları ve ulusal stratejilerden sonra üçüncü sırada yer alması dolayısıyla çok önemli olduğuna vurgu yaptı. Bu bakımdan çalıştay programları aracılığı ile bölge planına yapılacak katkıların kamu kurumlarının bölgede yapacağı yatırımlar ve Fırat Kalkınma Ajansı’nın gerçekleştireceği projeler noktasında yol gösterici olacağını belirtti.

Açılış konuşmaları sonrasında çalıştay programı Sanayi ve Ar-Ge, Lojistik-Ulaşım-Altyapı, Tarım ve Kırsal Kalkınma, Sosyal ve Beşeri Sermaye, Kültür-Turizm-Tanıtım, Enerji ve Madencilik ile Yeşil Büyüme ve İklim Değişikliği şeklinde yedi farklı başlıkta oluşturulan ihtisas masalarının kendi alanlarında yaptıkları görüşme ve değerlendirmelerin ardından sona erdi.