Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Tanıtım Günleri Gerçekleştirildi

Eğitimin istihdamla uyumunu güvence altına almayı ve nitelikli insan kaynağının oluşturulmasını hedefleyen Merkezi Yeterlilik Kurumu (MYK) organizasyonu ile “Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Tanıtım Günleri” etkinliği Erzurum’da gerçekleştirildi.

MYK tarafından 13 Ekim 2022 Perşembe günü toplamda dört oturum şeklinde gerçekleştirilen etkinliğe Üniversitemizden Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi İlksen Orhan, Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Demet Demiralp, Dr. Öğr. Üyesi Pelin Doğan, Öğr. Gör. Melek Akgül ve Arş. Gör. Ecesu Özkan katıldı. Açılış konuşmaları ile başlayan etkinliğin ilk oturumunda Yeterlilikler Çerçevesi Proje Kilit Uzmanı Gerard Madill tarafından “Yeterlilik Çerçevelerine Genel Bakış” başlıklı sunum gerçekleştirildi. İkinci ve üçüncü oturumlarda ise Mesleki Yeterlilik Kurumu personelleri tarafından “Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi hakkında Genel Bilgilendirme”, “TYǒye Yeterliliklerin Yerleştirmesi Sürecinde Kullanılacak Usul ve Esaslar”, “TYǒye Yeterliklerin Yerleştirilmesindeki Zorluklar”, “TYÇ Dairesi” ve “TYÇ Uygulamaları-Europass” ile ilgili bilgiler aktarıldı. Etkinlik, soru-cevap oturumu ve “TYÇ İçin Gelecek Planları” başlıklı sunumla sona erdi.