Rektörümüz Prof. Dr. Kenan PEKER, Üniversitemiz Akademisyenleriyle İstişare Toplantısı Yaptı

Munzur Üniversitesi’nin düşünce sürecinin düzenlenmesi ve yönetilmesi olarak ifade edilen mavi rengiyle; 8 Fakülte, 1 Lisansüstü Enstitü, 3 MYO, 13 Araştırma Merkezi’nde ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetlerini hedefe yönelik programlama amaçlı istişare toplantılarını çok kıymetli akademisyenlerimiz ile yaptık.