Munzur Üniversitesi 1. Öğrenci Çalıştayı Düzenledi. Öğrenciler; Ulaşımda ve Yurtlarda Yaşanan Eksikliklerin Giderilmesini Talep Ettiler

Munzur Üniversitesi 1. Öğrenci Çalıştayı 20 Aralık 2023 tarihinde Kongre Kültür Merkezinde gerçekleşti. Üç oturum şeklinde gerçekleşen Çalıştay saat 10.00 da Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Munzur Üniversite Rektörü Prof. Dr. Kenan PEKER, Munzur Üniversite Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nuran CIKCIKOĞLU YILDIRIM ve Prof. Dr. Mustafa Taner ŞENGÜN, Munzur Üniversitesi Fakülte dekanları ve davetli konuklar katıldılar. Açılış konuşmasını yapan Rektörümüz Prof. Dr. Kenan PEKER; 1. Öğrenci Çalıştay’ının çok önemli olduğunu, Munzur Üniversitesi öğrencilerinin yaptıkları veya yapacakları önerilere hep açık olacaklarını ve Munzur Üniversite olarak iyi bir Eğitim-Öğretim için canla başla çalıştıklarını, var olan sorunları teker teker çözeceklerini belirtti.

Akabinde 1. Öğrenci Çalıştayı Munzur Üniversite öğrencilerinin temsili konuşmaları başladı. 1. Öğrenci Çalıştay’ında Munzur Üniversite’si Fakültelerini Edebiyat Fakültesi’nden Esra KURUCU, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nden Beyza KILIÇASLAN, İletişim Fakültesi’nden Ali Eren EMİR, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Delil NESİN, Mühendislik Fakültesi’nden Medeni ABA, Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Mervan YALÇIN ve Spor Bilimleri Fakültesi’nden Ramazan Barış EKER öğrencileri birer konuşma yaparken, aynı şekilde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü öğrencilerini temsilen Seçgin TEKİN, Munzur Üniversitesi’nin Meslek Yüksek Okul (MYO) öğrencilerini temsilen Elif DEMİR, Çemişgezek Meslek Yüksek Okulu (MYO) öğrencilerini temsilen Rüzgar Taha ER, Pertek Meslek Yüksek Okulu (MYO) öğrencilerini temsilen Mehmet KAYA birer konuşma gerçekleştirdiler. Öğrenciler konuşmalarında bünyesinde eğitim gördükleri fakülte ve bölümlerindeki sorunları sundular. Konuşmalarında iyileştirme taleplerini de dile getiren öğrenci temsilcileri özellikle ulaşım ve yurtlardaki eksikliklerinin ivedikle giderilmesini talep ettiler. Programın moderatörlüğünü Dr. Öğr. Üyesi Zülkif YALÇIN yaptı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nuran CIKCIKOĞLU YILDIRIM tarafından Öğrenci Çalıştay’ını düzenlenmesinde emek veren öğrenci temsilcilerine katılım belgesi verildi.