Munzur Üniversitesi “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisas Programı” Kapsamında Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Ziyaret Edildi

Araştırma Enstitüsü ile Munzur Üniversitesi’nin son beş yıl içerisinde ortaklaşa yürüttükleri projeler hakkında bilgi verilerek yeni dönemde yapılacak ortak çalışmalar değerlendirildi. Programa, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan PEKER, Munzur Üniversitesi Su Ürünleri Dekanı Prof. Dr. Azime KÜÇÜKGÜL ve Su Ürünleri öğretim üyeleri katıldı. Program kapsamında, Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitü Müdürü Özkan ÖZBAY kurumu hakkında bir tanıtım sunumu, Su Ürünleri İhtisas Koordinatörü Doç. Dr. Gülderen KURT KAYA ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü Doç. Dr. Banu KUTLU ise “Su Ürünlerinde İhtisaslaşma ve Sürdürülebilir Yeşil Kampüs” konuları hakkında sunumlar gerçekleştirdi.

Programın devamında Enstitü bünyesinde bulunan “Laboratuvar Kapalı Devre Sistem Tesisi” ve Pertek’te yer alan “Su Ürünleri AR-GE Merkezi ve Üretim Birimi” ziyaret edildi.