Kütüphane Haftasında Munzur Üniversitesi Açılış Yaptı

Üniversite Kütüphanesinde "Kısıtlar Kuramı+Kodlama" şeklinde görselleştirme içeren bilişim üniteleri öğrencilerin hizmetine sunuldu. Dijital çağa uygun görselleştirme içeren bilişim stüdyoları büyük merak uyandırdı.

Rektörümüz Prof. Dr. Kenan PEKER, öğrenci ve akademisyenlerin dijital çağda daha etkin bir şekilde öğrenme sürecine katılmalarını sağlamak için bilgisayarların ve bilgisayar bağlantılı ekranlar ile yazılımların bulunduğu bilişim stüdyolarını Munzur Üniversitesinin kütüphanesinde hizmete açtı. Bu adım, öğretime görsel zeka ile canlılık ve çeşitlilik getirirken, aynı zamanda öğrencilerin öğrenme hızlarını artırmak için hızlı ve doğru geri bildirimlerin verilmesini kolaylaştıracaktır. Ayrıca, çevrimiçi öğrenmenin gücünden yararlanmak ve bilimsel araştırma ile geliştirme faaliyetlerini nitelikli bilgi kaynaklarıyla ve yeni bilgi teknolojileriyle desteklemek hedeflenmektedir. Bilişim stüdyolarında görselleştirmeden ve her dilden tercümeden yararlanarak öğrencilerin algılama ile öğrenme süreçlerini kolaylaştırmak ve öğrenilen bilgiyi görsellerle pekiştirerek kalıcı hale getirmek de hedeflerin arasındadır. Günümüz teknolojisinin son çıktılarından biri olan bilişim stüdyoları, toplam on sekiz adet bütünleşik bilgisayarın ve bu bilgisayarlara bağlanarak içerikleri yansıtan dokuz adet ekranın yer aldığı üç bölümden oluşmaktadır. Teknolojik alt yapısı ile akademik personelin ve öğrencilerimizin hizmetine giren alanın açılışında rektörümüz Prof.Dr. Kenan PEKER örnek oluşturacak araştırma taramaları yaptı. Munzur Üniversitesi Merkez Kütüphanesi giriş katında kurulan ve üniversitemiz için bilimsel araştırmalarda kolaylık sağlayacak olan stüdyolar yeni misafirlerini beklemektedir.