Tunceli İlinin İktisadi Potansiyeli ve Ekolojik Kalkınma Modeli Çalıştayı Düzenlendi

Munzur Üniversitesinde “Tunceli İlinin İktisadi Potansiyeli ve Ekolojik Kalkınma Modeli” başlığı altında bir çalıştay düzenlendi. Mühendislik Fakültesinin konferans salonunda yapılan programın açışında Rektörümüz Prof. Dr. Kenan PEKER, “Büyüme ile Rekabetin Stratejik Aktörleri ve Kalkınmanın 21. Yüzyıl Metodu” konulu bir konuşma yaptı. Bu konuşmada Rektörümüz, misyonun beşeri olan insanın doğal ve sosyal dengede sağlıklı yaşamasının mühendisliğini, kültürün aktarılması ve kültürel çeşitliliğin zenginliğine dönüştürülmesiyle toplumsal sorunların çözümüne katkı sunacağını ifade etti. Prof. Dr. Kenan PEKER, sürdürebilir yenilikçi girişimcilik ekosisteminin oluşumu için; üniversite, sanayi, kamu sivil işbirliğine, akademik bilginin ticarileşmesine, sanayiye yönelik AR-GE personeli sayısının artırılmasına, yeni ve yenilikçi şirketlerin kurulmasına ve sanayinin rekabet gücünün yükseltilmesinin gerekliliğine vurgu yaparken bölgesel kalkınma için biyoendüstrilerin, biyoekonominin ve sıfır atık ekonomisinin önemine atıfta bulundu.

Dr. Akış DOĞAN, sunumunda Tunceli ilinin coğrafi şartları, nüfusu, göç aldığı iller ve göç verdiği iller hakkında bilgi verdi. Kayda değer oranda göç veren bir il olan Tunceli’de istihdamın yüzde kırk beşinin memur olduğunu, Tunceli’nin vergi ahlakında Türkiye’deki iller arasında ikinci sıradaki yerini koruduğunu, evlilik yaş ortalamasının yirmi sonu olduğunu ve çocuk doğum oranın ise diğer illere göre çok düşük olduğunu belirtti. Tuba AKPINAR “Doğal Kaynak ve Turizm Potansiyeli” konulu konuşmasında, Munzur Vadisi Milli Parkında yoğun endemik bitkilerin olduğunu, kırk üç endemik bitkinin sadece bu yöreye ait olduğunu ve bölgenin hayvancılığa elverişli olduğu belirtti. Dr. Funda BUZ Tunceli sosyo ekonomik gelişmişlik sıralamasında 59. İl olarak yerini aldığını, gayri safi yurt içi hâsılası devlet faaliyetleri ve tarım ağırlıklı olarak gerçekleştiğini belirtti. Havasının oldukça temiz olan Tunceli'de gürültü sorunu olmadığı gibi, tamamlanan yürüyüş ve bisiklet yolları ile yeşil bir doğa şehri olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Görkemli KAZAR, Tunceli’deki sanayi sektörünün durumuna, ildeki sanayi tesislerine ve istihdam konusuna değindi. Yatırım teşvikleri açısından 5. bölge olarak sınıflandırılan Tunceli iline yönelik teşviklerin düşük boyutlarda kaldığını belirten KAZAR, üretimin küçük ölçekli olmasının ürün çeşitlendirilmesinin sınırlı kalmasına yol açarak dış ticareti olumsuz etkilediğini söyledi. Çalıştayda ayrıca ilin doğal kaynaklarına, endemik bitkilerine ve turizm potansiyeline vurgu yapılırken, Tunceli’nin yatırım teşvikleri açısından 5. Bölge olarak sınıflandırılması dolasıyla il genelinin ve ildeki sanayi tesislerinin PESTEL (E) analizi gerçekleştirilerek inceleyen Dr.Umut UYAN, kalkınma planının hazırlanmasına veri oluşturabilecek fırsatlar ve tehditler detaylı bir şekilde dile getirildi. Program, sunumlarını yapan akademisyenlere katılım belgelerinin verilmesiyle son buldu.