Üniversitemizde “Son Bulgular Işığında Bölgemizin Depremselliği” Konulu Konferans Düzenlendi

Üniversitemizde “Son Bulgular Işığında Bölgemizin Depremselliği” konulu konferans düzenlendi. Konferansa Tunceli Valisi/Belediye Başkan Vekili Sayın Osman Kaymak ve Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek’in yanı sıra kurum müdürleri ve üniversitede görev yapan akademisyenler de katıldı. 

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından, bölgenin jeolojisini uzun yıllardır çalışan Munzur Üniversitesi Jeoloji Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Taylan Sançar katılımcılara bölgede beklenen deprem hareketleri üzerine şu şekilde bilgiler verdi:

“Munzur Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi kooridantörlüğünde devam eden üç adet TÜBİTAK projeleri ile Erzincan, Tunceli ve Malatya illerinde bulunan,  MTA tarafından üretilen Yenilenmiş Diri Fay haritasında yer alan deprem üretme riski olan fayların özellikleri araştırılmıştır. Yapılan çalışmalardan ilki Bingöl'ün Yedisu ilçesi ile Erzincan'ın Üzümlü ilçesi arasında yer alan, yaklaşık 75 km uzunluğundaki Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun Yedisu segmentinin deprem tarihçesini araştırmayı amaçlamıştır. Elde edilen veriler üzerinde en son 1784 yılında deprem olan Yedisu segmentinin çok yakın bir zamanda yaklaşık olarak 7,2 büyüklüğünde deprem üreteceğini ortaya koymaktadır. 

Diğer çalışmalar ise ülkemizin önemli aktif fay hatlarından biri olan Malatya-Ovacık Fay Zonu üzerinde gerçekleştirilmiştir. Devam eden bu çalışmalar ile fay zonunun senelik hareket miktarı ve deprem tarihçesi araştırılmaktadır. Fay zonunun Ovacık bölümünde yapılan hareket hızı çalışmaları fayın 3 mm/yıl hız ile hareket ettiğini göstermektedir. Malatya bölümünde yapılan çalışmalar ise fay üzerinde son on bin yıl içerisinde dört büyük deprem meydana geldiğini ve en son depremin günümüzde yaklaşık olarak 2430 sene önce oluştuğunu göstermektedir. Bu veriler fay zonunun deprem üretme aralığı ile birlikte değerlendirildiğinde Malatya-Ovacık Fay Zonu üzerinde yakın zamanda deprem olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu göstermektedir. Malatya Fayı üzerinde beklenen depremin büyüklüğünün fay hattının 130 km olan uzunluğu dikkate alındığında yaklaşık olarak 7,5 ve Ovacık Fayı üzerinde beklenen depremin büyüklüğünün fay hattının 110 km olan uzunluğu dikkate alındığında yaklaşık olarak 7,4 olarak tahmin edilmektedir.  Söz konusu fay hatları üzerinde olacak depremler Malatya ve Tunceli illerinde ciddi zararlar verecek boyuttadır.

Ayrıca Tunceli il merkezinin çok yakınından geçen Nazimiye Fayı üzerinde gerçekleştirilen ilk çalışmalar bu fayın en az Malatya-Ovacık Fay Zonu kadar hareketli olduğunu göstermektedir. Yakın zamanda fay hattı üzerinde gözlenen gaz çıkışları fayın aktivitesine dair son gözlemlerdendir. Nazimiye Fayı'nın deprem üretme zamanına veri elde edilememesine rağmen, olacak bir depremin büyüklüğü en az 7,2 olacaktır."