REKTÖR DANIŞMANLARI


Doç.Dr. Nuran CIKCIKOĞLU YILDIRIM
Doç.Dr. Azime KÜÇÜKGÜL
 Dr. Öğr. Üyesi Yahya TAŞGIN
 Dr. Öğr. Üyesi Ekrem AKBULUT
(Teknoloji Transfer Ofisi, Kalite Koordinatörlüğü ve Bologna Koordinatörlüğü)