Üniversitemiz Öğretim Elemanından Yeni Kitap

Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ruhat ALP’in “Osmanlı İmparatorluğu’nda Bir Endüstrileşme Hamlesi-Modern Konserve Sektörünün Doğuşu (XIX. Yüzyılın Son Çeyreğinden XX. Yüzyıla)” isimli yeni kitabı yayımlandı.

Eserde, 18. yüzyılın sonlarından itibaren gıda muhafaza usullerinde gerçekleştirilen en çarpıcı yeniliklerinden biri olan; modern iktidarların üzerinde titizlikle durduğu gıda meselesinin çözümüne kısmen katkı sunan modern konserveciliğin gelişim süreci işlenmiştir. Osmanlıların ifadesiyle, mevsimleri şişe içerisine koyan bir teknolojiyi kullanarak üretim-tüketim döngüsünü etkileyen; bir zamanlar elit için kabul edilen tüketim olgusunu aynı üretim bandından çıkmış ürünlerle demokratikleştiren ve gıda sektörünün endüstrileşme serüveninde bir dönüm noktası sayılan modern konserveciliğin Batı dünyasında ortaya çıkış sürecini ve daha genel olarak Osmanlı’daki gelişim ve endüstrileşme aşamalarını konu almaktadır.”

Çalışmalarından dolayı öğretim elemanımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Munzur Üniversitesi Rektörlüğü